Online opgelicht?

Wij gaan achter uw geld aan!

U bent opgelicht en voelt zich bedonderd. U zal uw geld terug willen aangezien de fraudeur hier niet mee weg mag komen. Aansprakelijkgesteld Nederland is er voor u. Maakt u gebruik van onze dienstverlening, dan zullen wij de fraudeur civielrechtelijk aansprakelijk stellen om het gehele bedrag, dus inclusief de indirecte kosten, terug te krijgen. We gaan hier samen tot het uiterste. Uw aanvraag indienen kost slechts een paar minuten. Lukt het ons niet? Dan betaalt u ook niks!

 • Kosteloos aan te vragen
 • No cure, no pay
 • In 1 minuut geregeld
 • €75 schadevergoeding

Bij vele vormen van online oplichting

Slachtoffer worden van online oplichting leidt tot boosheid, frustratie en een ongemakkelijk en onveilig gevoel. Een product is na betaling niet geleverd of u heeft bijvoorbeeld een vals betaalverzoek geaccepteerd via een telefonische oproep (of via SMS of WhatsApp) of via e-mail. De ervaring leert dat iedereen slachtoffer kan worden van online oplichting; jong of oud, man of vrouw, online ervaren of minder ervaren. We trappen er kennelijk allemaal in. Bent u opgelicht? Doe dan online aangifte bij de politie en meld het bij uw bank. Via hen kunnen wij wat voor u betekenen. Kom in actie en schakel ons dus in. Wij kunnen u helpen om uw geld, inclusief een schadevergoeding, terug te krijgen. De fraudeur mag hier niet mee wegkomen.

Uw geld terug in drie eenvoudige stappen

 1. Doe aangifte bij de politie en informeer uw bank

  Doe altijd aangifte bij de politie. Dit is een noodzakelijke stap in het proces. De politie krijgt zicht op de problematiek, de fraudeur komt in beeld en het proces verbaal biedt inzicht in de juridische grondslag voor het verhalen van uw schade. Informeer ook uw bank. U kan bij uw bank informeren of zij de NAW-gegevens van de fraudeur kunnen leveren (via de PNBF regeling; staat voor “Procedure NAW-gegevens Begunstigde bij niet-bancaire Fraude). Verstrekking is echter aan bepaalde voorwaarden verbonden (zie daarvoor de FAQ).

 2. Meld u dossier bij ons en wij gaan achter uw geld aan

  Heeft u digitaal aangifte bij de politie gedaan? Heeft u uw bank geïnformeerd? Beschikt u inmiddels over de NAW-gegevens van de fraudeur? Dan kunt u uw eigen dossier reeds aanmaken via deze website. Aansprakelijkgesteld Nederland zal dan de fraudeur aansprakelijk stellen om het gehele bedrag, dus inclusief de schadevergoeding, terug te krijgen.

 3. Bij succes ontvangt u uw geld

  Wanneer de fraudeur de hoofdsom van de aansprakelijkstelling voldoet in de “minnelijke fase”, ronden wij het af en ontvangt u uw geld. U heeft dan geen financiële schade meer en wij zijn tevreden dat wij iemand hebben kunnen helpen. En dan maar hopen dat de fraudeur het hier in het vervolg bij laat. Mocht de fraudeur niet voldoen aan diens verplichting om te betalen, dan kunnen wij ervoor kiezen om de schade via de gerechtelijke weg alsnog te verhalen. Lees hierover verder onderaan deze pagina.

No cure, no pay

Wij werken via “no cure, no pay”. Wij stellen de fraudeur civielrechtelijk aansprakelijk. Dit is geheel kosteloos. Wordt het bedrag door de fraudeur voldaan, dan ontvangt u het fraudebedrag terug, maar dus ook de euro 75,00 schadevergoeding. Dit standaardbedrag dekt de tijd die u heeft gemaakt voor het doen van aangifte, het al dan niet benaderen van uw bank (via de PNBF regeling) en het registreren van uw dossier bij Aansprakelijkgesteld Nederland. Daarnaast brengen wij de fraudeur ook de kosten in rekening die wij maken om uw vordering te innen. Onze opbrengst zit dus in het door de fraudeur laten betalen van de kosten die wij maken om het traject goed voor u af te ronden.

Samenwerking met incasso- en deurwaardersorganisatie

Mocht de fraudeur de hoofdsom niet voldoen in het minnelijke deel van Aansprakelijkgesteld Nederland, dan dragen wij het dossier over aan GGN. Zij zullen in eerste instantie trachten om op minnelijke wijze het bedrag te verhalen. Lukt dit, dan wordt de afrekening opgemaakt en ontvangt u uw geld. U heeft geen financiële schade meer en wij zijn tevreden dat we iemand hebben kunnen helpen. Lukt het niet, dan overleggen we met u over de mogelijkheid om de fraudeur via de civiele rechter aan te pakken. Kiest u niet hiervoor, dan wordt het dossier opgenomen binnen schuldbewaking. GGN blijft dan pogen om het bedrag te incasseren, zonder gerechtelijk te gaan. De praktijk heeft geleerd dat dit ook succesvol kan zijn.

Stel de fraudeur aansprakelijk