Dossier aanmelden

U staat op het punt om kosteloos gebruik te gaan maken van onze dienstverlening. Via het starten van het aanmeldproces kunt u uw eigen dossier aanmaken. Dat kan op twee momenten. Ten eerste vanaf het moment dat u beschikt over de NAW-gegevens van de fraudeur. Ten tweede kan dit wanneer u nog niet beschikt over die gegevens. Dan loopt bijvoorbeeld het aanvraagproces nog. Dan "bevriezen" wij uw dossier tot het moment dat u wel beschikt over die gegevens.

Vul alle gegevens correct in en zorg dat de uploads ons leesbaar bereiken. Hoe vollediger de informatie, hoe sneller wij voor u aan de slag kunnen en hoe groter de kans dat het totale bedrag wordt voldaan door de fraudeur.

Start aanmelding