Hoe werkt het?

Online fraude is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is helaas aan de orde van de dag. Dagelijks wordt u hier in het nieuws mee geconfronteerd. Op listige manieren maakt een fraudeur de medemens geld afhandig. Wellicht is het u recentelijk overkomen. U bent opgelicht. Gelukkig kunt u een beroep doen op de dienstverlening van Aansprakelijkgesteld Nederland. Wij stellen de fraudeur aansprakelijk. Dit is voor u geheel kosteloos.

Meld uw dossier bij ons in alle gevallen van online oplichting

Iedere dag worden er vele honderden mensen online opgelicht in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan een product dat niet is geleverd na een online bestelling of aan een vals ontvangen betaalverzoek via SMS. De ervaring leert dat iedereen slachtoffer kan worden van online oplichting. We trappen er kennelijk allemaal in. Hieronder ziet u enkele vormen van online oplichting die in aanmerking komen voor indiening van uw dossier. Doe altijd online aangifte bij de politie en informeer uw bank over het gebeuren. Via de PNBF regeling bij uw bank kan u trachten de NAW-gegevens van de fraudeur te krijgen. Opgemerkt wordt dat de banken eigen strikte criteria hanteren voor het verstrekken van NAW-gegevens. Uw verzoek kan dus ook worden afgewezen.

 

 1. Aan- en verkoopfraude (bij aankoopfraude wordt het geld overgemaakt naar een persoon of bedrijf zonder de dienst of het product te ontvangen waarvoor is betaald. Bij verkoopfraude worden goederen wel geleverd maar betaalt de ontvanger daar niet voor);
 2. Overige vormen van online fraude. Denk hierbij aan:
  1. Een vals ontvangen betaalverzoek via SMS, WhatsApp of e-mail;
  2. WhatsApp fraude - Vriend In Nood fraude (fraudeurs doen zich voor als familielid of vriend en vragen u om een openstaande rekening te betalen), en
  3. Telefonisch oplichting / bankheldeskfraude / spoofing / kluisfraude *.

 

Bij vorm 3 (met het *) is het niet zeker of e.e.a. kan worden aangevraagd via de PNBF regeling. In sommige gevallen word hierbij het bedrag door de bank zelf vergoed. Het hangt verder van de omstandigheden af op welke wijze het geld wordt overgeboekt. Wij zullen dan eerst contact met u opnemen. Mogelijk zal er dan op een andere wijze getracht moeten worden de NAW-gegevens van de fraudeur te bemachtigen. Wij zullen u hierover nader informeren.

 

Uw schade verhalen bij de fraudeur in drie stappen

 1. Aangifte bij politie
  U bent opgelicht en uw geld is overgemaakt naar een Nederlands bankrekeningnummer. Doet u aansluitend altijd aangifte bij de politie. U ontvangt dan een proces verbaal nummer. U kunt uw dossier echter gewoon op ieder moment, dus ook wanneer u nog geen NAW-gegevens heeft, aanmaken op onze website. Dan "bevriezen" wij uw aanvraag al naar gelang de ontwikkelingen.

 2. Meld het delict bij uw bank
  U heeft aangifte gedaan bij de politie (stap 1). Meld aansluitend het delict bij uw bank (vraag naar de PNBF regeling). De bank gaat na of zij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. De mogelijkheid bestaat dus ook dat uw aanvraag wordt afgewezen. Wordt uw aanvraag in behandeling genomen, dan benadert uw bank de fraudeur eerst zelf om het bedrag binnen drie weken terug te storten. Gebeurt dit niet, dan kan de bank u de gegevens van de fraudeur verstrekken.

 3. Dossier aanmelden bij ons
  Meld uw dossier aansluitend bij Aansprakelijkgesteld Nederland. De eerste twee stappen zijn noodzakelijk om een dossier aanhangig te maken bij ons. 

Stel de fraudeur aansprakelijk