No cure, no pay

Wij werken via “no cure, no pay”. Wij stellen de fraudeur aansprakelijk. Dit is geheel kosteloos. Het fraudebedrag en de schadevergoeding brengen wij standaard in rekening bij de fraudeur.

Kosten voor de fraudeur

Naast het fraudebedrag brengen wij ook een schadevergoeding in rekening bij de fraudeur van euro 75,00. Dat bedrag brengen wij standaard (dus ongeacht de hoogte van het fraudebedrag) in rekening bij de fraudeur. Deze indirecte kosten dekken uw ellende en tijd die u heeft gemaakt voor het doen van aangifte, het benaderen van uw bank, het lezen van deze website en het aansluitend registeren van uw dossier bij Aansprakelijkgesteld Nederland. Daarnaast betaalt de fraudeur de kosten die wij maken. Onze opbrengst zit dus in de kosten die wij maken om het traject voor u goed af te ronden en succesvol te zijn. 

Transparantie

Ons doel is hierin transparant te zijn naar u als (potentiële) opdrachtgever. Garanties kunnen wij niet geven. Je weet tenslotte nooit wat de uitkomst gaat worden. Aan u de keus derhalve. 

Minimaal 50% slaagt

De ervaring leert echter wel dat minimaal 50 % van de gestarte incassotrajecten leidt tot betaling van de hoofdsom in het minnelijke deel. 

Geen succes = geen kosten

Wordt het bedrag niet voldaan (of wordt uw dossier niet in behandeling genomen door ons vanwege het ontbreken van de NAW-gegevens van de fraudeur), dan brengen wij dus ook geen kosten bij u in rekening. Uitgangspunt is dat wij ons tot het uiterste inspannen om uw kosten te verhalen op de fraudeur. Denk hierbij aan een goede betrouwbare en actuele website, het goed omgaan met uw gegevens, de volledige focus op deze dienstverlening, een goede klantenservice en overall transparantie over de gang van zaken. Uiteindelijk willen wij alleen maar tevreden klanten.

Stel de fraudeur aansprakelijk